Titulinis Renovacija

Kartu su klientais kuriame švaresnį pasaulį!

Europos Komisija skaičiuoja, kad pastatuose suvartojama apie 40 proc. visos šilumos energijos. Tai sudaro daugiau nei trečdalį į aplinką išmetamo anglies dvideginio Europos Sąjungoje. Tad vienintelis būdas mažinti šią taršą – kompleksiškai modernizuoti energetiškai neefektyvius pastatus.

Atnaujinus seną daugiabutį namą, sutaupoma apie 50–70 proc. iki renovacijos suvartojamo šilumos kiekio. Skaičiuojama, vieno renovuoto daugiabučio namo CO2 emisija vidutiniškai sumažėja 62,5 tonų per metus.

Per vienerius metus – vidutiniškai 14 000 tonų mažiau CO2 išmetimų į aplinką. Tokius rezultatus skaičiuoja „Mano BŪSTAS“, padėjęs klientams įgyvendinti jau 223 daugiabučių namų renovacijos projektus. Tai leidžia miestiečiams kvėpuoti švaresniu oru, o gyventojams – sumažinti priklausomybę nuo rekordiškai brangių energijos išteklių vartojimo.

 

Kiekvienas norime gyventi jaukiuose ir taupiuose namuose, o kai dalis šilumos iškeliauja per stogą, langus, sienas – tai ne tik neteikia džiaugsmo, bet ir ženkliai padidina išlaidas. Jūsų ir daugumos kaimynų sprendimu atlikta namo renovacija sumažins nuo 40 iki 70 procentų išlaidų. Būsto atnaujinimas padidins ir turto vertę, kuris taps žymiai patrauklesne investicija. Į visus kylančius klausimus jums padės atsakyti namo administratorius, kuris lydės jus nuo tinkamiausio renovacijos tipo pagal gyventojų poreikį pasiūlymo parengimo iki dalies darbų padengimo valstybės lėšomis. Namo administratorius ne tik suteiks galimybę patogiai išsimokėti renovacijos mokestį per 5 metus, bet atliktai renovacijai skirs 10 metų garantiją.

Kodėl verta atnaujinti savo namą?

 • Gyvenimo kokybė: Mūsų gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo namų ir aplinkos, kurioje gyvename.
 • Didesnė būsto vertė: atnaujintas būstas tampa žymiai patrauklesnė investicija.
 • Klimato kaitos mažinimas: atnaujinto daugiabučio namo 60 kv. m butas per šildymo sezoną sutaupo daugiau nei toną į aplinkos orą išmetamų anglies dioksido (CO2) dujų.
 • Taupymas: už šilumą mokėsite 40–70 proc. mažiau.

Kaip vyksta namo renovacijos procesas?

 • Namo administratorius konsultuoja namo gyventojus namo atnaujinimo klausimais;
 • Namo gyventojai priima sprendimą atnaujinti daugiabutį namą ir balsavimu paskiria namo atnaujinimo administratorių;
 • Namo administratorius teikia pasiūlymus dėl energiją taupančių sprendimų įgyvendinimo ir organizuoja investicijų plano sudarymą;
 • Namo gyventojai aptaria ir tvirtina parengtą investicijų planą;
 • Namo administratorius užtikrina visų dokumentų parengimą namo renovacijos projektui įgyvendinti ir valstybės paramai gauti;
 • Vyksta namo atnaujinimo darbai;
 • Gyvenate renovuotame name, jaukiuose ir taupiuose butuose.

Renovacija ir etapinė renovacija

 • Renovacijos tipo parinkimas pagal namo gyventojų poreikį.
 • Individualaus renovacijos etapų plano sudarymas.
 • Pastato atnaujinimas atliekamas prioriteto tvarka pagal susidėvėjimo mastą.
 • Efektyvus lėšų paskirstymas.

Etapinės renovacijos finansavimas

 • Kiekvienas renovacijos etapas skaidriai įkainojamas ir numatomas – nėra jokių paslėptų mokesčių.
 • Išvengiama įsipareigojimų bankams, nes renovaciją finansuoja privačiomis lėšomis.
 • Procesas vykdomas etapais, todėl yra mokamos mažesnės įmokos nei atliekant pilną renovaciją.
 • Išsimokėjimas vykdomas dalimis, kuris yra pateikiamas kartu su sąskaita už paslaugas.

Kokią kompensaciją renovuojamam daugiabučiui teikia valstybė?

100 proc.30 proc.
Investicijų plano su energinio naudingumo sertifikatais prieš namo atnaujinimą ir po namo atnaujinimo parengimo išlaidas;

Namo atnaujinimo techninio projekto parengimo išlaidas;

Statybos techninės priežiūros išlaidas;

Už namo atnaujinimo projekto administravimą, butų ir kitų patalpų savininkams nuo investicijų plano patvirtinimo namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos valstybės lėšomis pagal galiojančias nustatytas sąlygas ir tvarką;

Projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, taip pat kreditą bei palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją.  
Vyriausybės nustatytomis efektyvumą didinančiomis priemonėmis. Parama suteikiama, jei yra pasiekiama ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė (sutaupoma 40 proc. ir daugiau energijos sąnaudų šildymui).


Papildomai suteikiama 10 proc. parama, kai name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. Papildoma 10 proc. parama suteikiama šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Už namo atnaujinimo projekto administravimą bendrojo naudojimo objektų valdytojui ir projekto administratoriui mokama po 0,15 Eur/m2 per mėnesį nuo buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, skaičiuojamų nuo veiksmų, atliekamų iki investicijų plano patvirtinimo.

Kaip priimamas sprendimas renovuoti daugiabutį?

 • Sprendimus dėl namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo ir lėšų skolinimosi priima būstų savininkai Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose numatyta tvarka. Pagal teisės aktų reikalavimus būtina būsto savininkų balsų dauguma, kuri turi būti 50 proc. ir vienas balsas. Siekdami užtikrinti sėkmingesni namo atnaujinimo procesą rekomenduojame, kad sprendimą vykdyti projektą priimtų kuo didesnė būsto savininkų dauguma.
 • Priimant sprendimus vienam butui/patalpai yra skiriamas vienas balsas.
 • Jei butas/patalpa priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenį pasirašo visi buto ar kitos patalpos bendraturčiai.

Jei daugiabutyje vykdoma ūkinė-ekonominė veikla?

 • Jei būsto savininkas savo būste vykdo ūkinę veiklą, jam reikalinga atskira pažyma dėl lengvatinio kredito suteikimo (de minimis pažyma).
 • Namo butų ir kitų patalpų savininkas privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą ir pateikti asmens duomenis bei ūkinės veiklos rūšies kodą.
 • Administratorius suderina su BETA pažymos išdavimą dėl galimos valstybės paramos suteikimo (lengvatinio kredito).

Daugiabutyje gyvena socialiai remtini asmenys, kaip apmokamas kreditas ir palūkanos?

Pirmiausia, daugiabučio namo administratoriui turėtų būti pateikta savivaldybes išduota pažyma, dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos, apmokant kreditą ir palūkanas. Tada namo administratorius apie tai, jog kreditą ir palūkanas padengs savivaldybė, informuos banką.

Socialiai remtiniems asmenims renovacija padengiama 100 proc., tačiau tokiu atveju, būtina dalyvauti namo gyventojų balsavime dėl renovacijos ir pasisakyti už ją.

Ar galima parduoti butą nebaigus grąžinti kredito bankui?

Taip, norėdami parduoti (perleisti) būstą kitam savininkui, kartu su pirkėju reikalinga nuvykti į banką. Bus išduota pažyma, kurioje bus matoma negrąžinta kredito suma. Išduotą pažymą turėsite pristatyti notarui, kuris, atsižvelgdamas į pateiktą finansinę informaciją, įformins pirkimo pardavimo sutartį. Naujasis savininkas turės nuosavybę įregistruoti VĮ „Registrų centre“ ir išduotą pažymą pateikti bankui. Tolimesnį kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą perims naujasis būsto savininkas.

Jeigu kiti butų ir kitų patalpų savininkai (kaimynai) nemoka kredito?

Nereikia nei grąžinti kredito, nei mokėti palūkanų už kaimynus, kurie nevykdo savo įsipareigojimų. Buto savininkas privalo grąžinti tik tą dalį kredito, kuris yra suteiktas buto savininkui (atsižvelgiant į būsto naudingąjį plotą).

Gauti pasiūlymą

Susijusios aktualijos

Naudinga
Renovacijos administratorius didina gyventojų būsto vertę
Pritarę renovacijai ir pasinaudoję valstybės parama šiandien klaipėdiečiai mėgaujasi ne tik didesniu komfortu bei mažesnėmis energijos...