Titulinis Bendrijų steigimas

Bendrijų steigimas

Norintiems didesnės sprendimų galios, šiandien suteikiame galimybę savo namo priežiūros klausimus spręsti įsteigtos bendrijos rate! Tai puiki galimybė visus namo valdymo, paslaugų tiekimo ir lėšų skirstymo klausimus organizuoti ir spręsti patiems namų savininkams.

Namo savininkų bendrija pasirinkusi savarankiškai įgyvendinti savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra galės rūpintis namo pamatų, sienų ir kitų pastato konstrukcijų, liftų, elektros, šilumos ir kitų inžinerinių sistemų, taip pat bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, kitais bendrais savininkų reikalais, atstovauti gindama jų interesus.

Šis būdas leis sprendimus priimti greičiau, racionaliau, atsižvelgiant į konkrečių namo gyventojų reikalavimus dėl kokybės ir kainų.

Sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą įsipareigos organizuoti bendrijos pirmininkas ir (arba) valdyba, vadovaudamiesi bendrijos įstatais, Bendrijų įstatymu, Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, valstybės institucijų nutarimais, kitais teisės aktais. Sprendimai priimami bendrijos narių, o kai kurie – visų savininkų susirinkimuose. „Mano būstas“ bendrijoms suteikia galimybę naudotis patogia savitarnos programėle eBŪSTAS, kad gyventojai savo sprendimus vykdytų saugiai, greitai ir patogiai, o nuomonę išreikštų vieno mygtuko paspaudimu.

Kuo „Mano būstas“ pagelbės steigiant ar jau įsteigus bendriją? Mūsų paslaugos:

  • Aptarnavimas (namo dokumentacijos tvarkymas, konsultacijos, skambučių centro paslaugos)
  • Buhalterio paslauga
  • Bendrijos pirmininko paslauga (reikalui esant pirmininką išsirinksite patys pagal norimą patirtį, kvalifikaciją, atlyginimą ir pan.)
  • Ebūsto programėlė sprendimų priėmimui, sąskaitų gavimui ir namo istorijos stebėjimui
  • Bendrijos steigimas (Bendrijos įstatus tvirtina notaras; Bendrija įregistruojama Juridinių asmenų registre). Šias išlaidas šiuo metu kompensuojame.
  • Konsultacijos steigiant bendriją
.