Titulinis ES projektai

Pastatų priežiūros paslaugas teikiančios bendrovės darbuotojų specifinių profesinių kompetencijų ugdymas, žinių prie ūkio pokyčių pritaikymas

UAB „Mano Būsto priežiūra“ 2018 m. spalio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Pastatų priežiūros paslaugas teikiančios bendrovės darbuotojų specifinių profesinių kompetencijų ugdymas, žinių prie ūkio pokyčių pritaikymas“.

Pagrindinis projekto tikslas – įmonės darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas, kvalifikacijos tobulinimas ir prisitaikymas prie ūkio pokyčių. Projekto metu bus organizuojami mokymai, kurių metu bus apmokyti 500 bendrovės administracijos darbuotojų ir įvairių klientų aptarnavimo sričių specialistų.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. spalio mėn. 8 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 983 214,88 Eur, iš kurių 491 607,44 Eur yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

.