Titulinis Dažniausiai užduodami klausimaiAdministraciniai sprendimaiSu kuo reikia derinti buto remonto darbus, kai atliekamas paprastasis arba kapitalinis remontas?

Su kuo reikia derinti buto remonto darbus, kai atliekamas paprastasis arba kapitalinis remontas?

Jei atliekant daugiabučio gyvenamojo namo kapitalinį ar paprastąjį remontą statybos darbai bus susiję su bendro naudojimo objektais, tai reikės gauti butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą, priimtą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Paprastojo remonto atveju, projektą privaloma parengti tik tais atvejais, kai būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tokius statinio projektus kapitaliniam ar paprastajam remontui atlikti rengia statinio projektuotojai, turintys teisę užsiimti šia veikla. Konkrečiu atveju, dėl projekto parengimo reikia kreiptis į projektuotoją.

Statybą leidžiančius dokumentus daugiabučio gyvenamojo namo kapitaliniam ar paprastajam remontui atlikti išduoda savivaldybių administracijos. Konkrečiu atveju, parengus atitinkamą statinio projektą, dėl statybą leidžiančio dokumento reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra pastatas administraciją.

Kokiems atliekamiems paprastojo ar kapitalinio remonto darbams reikalingas statybą leidžiantis leidimas numatyta straipsnyje STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Plačiau apie paslaugą