Titulinis Dažniausiai užduodami klausimaiSąskaitosSąskaitų paaiškinimaiSąskaitos išklotinė

Sąskaitos išklotinė

Paslaugų sąrašas. Sąskaitos išklotinės dalyje „Paslauga“ yra nurodomos  visos suteiktos paslaugos per mėnesį.

Matavimo vienetai. Sąskaitos išklotinės dalyje „Mat. Vnt.“ yra nurodomi suteiktų paslaugų per mėnesį matavimo vienetai.

Kiekis. Sąskaitos išklotinės dalyje „Kiekis“ yra nurodomas kiekis atitinkamo mato vieneto, pagal kurį skirstomos ir apskaičiuojamos paslaugos konkrečiam objektui.

Įkainis, be PVM (įkainis nurodytam vienam mato vienetui). Sąskaitos išklotinės dalyje „Įkainis, € be PVM“ yra nurodomas įkainis vienam paslaugos matavimo vienetui.

Suma iš viso, € be PVM. Sąskaitos išklotinės dalyje „Suma iš viso, € be PVM“ yra nurodoma kiekvienos suteiktos paslaugos suma.   Ji gaunama taip: įkainis, be PVM * kiekis = suma iš viso, € be PVM.