Titulinis Dažniausiai užduodami klausimaiSavitarnaKiti klausimaiKada ir kokiais kanalais namo administratorius pateikia metinę ataskaitą?

Kada ir kokiais kanalais namo administratorius pateikia metinę ataskaitą?

Administratorius, vadovaudamasis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, metinę veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą rengia pasibaigus kalendoriniams metams ir ne vėliau nei per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams klientų erdvėje https://www.ebustas.lt ir mob. aplikacijoje „eBŪSTAS“  bei kitais su patalpų savininkais ar jų įgaliotais asmenimis suderintais būdais.

.